"โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563"  New

เพราะเราใช้ร่างกายในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกๆวัน เพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรู้ทันโรคภัยต่างๆ เราควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยทางดรงพยาบาลของเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะกับทุกๆช่วงอายุไว้รอให้บริการแก่ผู้ที่สนใจรักในสุขภาพทุกๆท่าน

โปรแกรม 1 : อายุต่ำกว่า 35 ปี 

จากราคา 3,770 บาท เหลือเพียง 2,200 บาท 

รายการตรวจ
Description
ชายและหญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
Vital Signs & Physical Examination
 • มีตรวจ
เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
Chest X-ray
 • มีตรวจ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
Complete Blood Count
 • มีตรวจ
ตรวจหาความผิดปกติในปัสสาวะ
Urine Analysis
 • มีตรวจ
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
Kidney Function

 • BUN
 • Creatinine
 • ไม่มีตรวจ
 • มีตรวจ
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
 • มีตรวจ
HbA1c
 • ไม่มีตรวจ
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Lipid Function

 • Cholesterol
 • Triglyceride
 • HDL Cholesterol
 • LDL Cholesterol
 • มีตรวจ
 • มีตรวจ
 • มีตรวจ
 • มีตรวจ
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBsAg
 • มีตรวจ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
Anti-HBs
 • มีตรวจ
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
Liver Function Test
  • SGOT
  • SGPT
  • Alk.Phos
  • T.Protein
  • T.Bilirubin
  • Albumin
  • Globulin
  • Direct Bilirubin
  • Indirect Bilirubin
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
  Uric Acid
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  EKG
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง
  Ultrasound Whole Abdomen
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
  CEA for colon cancer
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
  AFP for liver cancer
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  PSA for prostate cancer
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
  Mammogram & Ultrasound
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
  Bone density
  • ไม่มีตรวจ
  สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
  Health record book
  • ได้รับสมุดรายงานผลการตรวจ

  โปรแกรม 2 : อายุ 35 ปีขึ้นไป รวมชายและหญิง

  จากราคา 6,120 บาท เหลือเพียง 4,450 บาท 

  รายการตรวจ
  Description
  ชายและหญิง
  ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
  Vital Signs & Physical Examination
  • มีตรวจ
  เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
  Chest X-ray
  • มีตรวจ
  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  Complete Blood Count
  • มีตรวจ
  ตรวจหาความผิดปกติในปัสสาวะ
  Urine Analysis
  • มีตรวจ
  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
  Kidney Function

  • BUN
  • Creatinine
  • ไม่มีตรวจ
  • มีตรวจ
  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  Fasting Blood Sugar
  • มีตรวจ
  HbA1c
  • มีตรวจ
  ตรวจระดับไขมันในเลือด
  Lipid Function

  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
  HBsAg
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
  Anti-HBs
  • ไม่มีตรวจ
  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
  Liver Function Test
   • SGOT
   • SGPT
   • Alk.Phos
   • T.Protein
   • T.Bilirubin
   • Albumin
   • Globulin
   • Direct Bilirubin
   • Indirect Bilirubin
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
   Uric Acid
   • มีตรวจ
   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
   EKG
   • มีตรวจ
   ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง
   Ultrasound Whole Abdomen
   • มีตรวจ
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
   CEA for colon cancer
   • ไม่มีตรวจ
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
   AFP for liver cancer
   • ไม่มีตรวจ
   ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
   PSA for prostate cancer
   • ไม่มีตรวจ
   ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
   Mammogram & Ultrasound
   • ไม่มีตรวจ
   ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
   Bone density
   • ไม่มีตรวจ
   สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
   Health record book
   • ได้รับสมุดรายงานผลการตรวจ

   โปรแกรม 3 : อายุ 35 ปีขึ้นไป แยกชายและหญิง

   โปรแกรมสำหรับชาย จากราคา 7,320 บาท เหลือเพียง 5,400 บาท NEW


   โปรแกรมสำหรับหญิง จากราคา 10,700 บาท เหลือเพียง 7,000 บาท NEW

   รายการตรวจ
   Description
   ชาย
   หญิง
   ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
   Vital Signs & Physical Examination
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
   Chest X-ray
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
   Complete Blood Count
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ตรวจหาความผิดปกติในปัสสาวะ
   Urine Analysis
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
   Kidney Function

   • BUN
   • Creatinine
   • ไม่มีตรวจ
   • มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
   Fasting Blood Sugar
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • HbA1c
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด
   Lipid Function

   • Cholesterol
   • Triglyceride
   • HDL Cholesterol
   • LDL Cholesterol
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • มีตรวจ
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
   HBsAg
   • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
   Anti-HBs
   • ไม่มีตรวจ
  • ไม่มีตรวจ
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
   Liver Function Test
    • SGOT
    • SGPT
    • Alk.Phos
    • T.Protein
    • T.Bilirubin
    • Albumin
    • Globulin
    • Direct Bilirubin
    • Indirect Bilirubin
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
    Uric Acid
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
    EKG
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง
    Ultrasound Whole Abdomen
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
    CEA for colon cancer
    • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
    AFP for liver cancer
    • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
    PSA for prostate cancer
    • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
    Mammogram & Ultrasound
    • ไม่มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
    Bone density
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
    Health record book
    • ได้รับสมุดรายงานผลการตรวจ
   • ได้รับสมุดรายงาน         ผลการตรวจ
   • โปรแกรม 4 : อายุ 40 ปีขึ้นไป แยกชายและหญิง

    โปรแกรมสำหรับชาย จากราคา 8,970 บาท เหลือเพียง 6,500 บาท NEW


    โปรแกรมสำหรับหญิง จากราคา 8,270 บาท เหลือเพียง 6,000 บาท NEW

    รายการตรวจ
    Description
    ชาย
    หญิง
    ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
    Vital Signs & Physical Examination
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
    Chest X-ray
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
    Complete Blood Count
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจหาความผิดปกติในปัสสาวะ
    Urine Analysis
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
    Kidney Function

    • BUN
    • Creatinine
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
    Fasting Blood Sugar
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • HbA1c
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจระดับไขมันในเลือด
    Lipid Function

    • Cholesterol
    • Triglyceride
    • HDL Cholesterol
    • LDL Cholesterol
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • มีตรวจ
   • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
    HBsAg
    • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
    Anti-HBs
    • ไม่มีตรวจ
   • ไม่มีตรวจ
   • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
    Liver Function Test
     • SGOT
     • SGPT
     • Alk.Phos
     • T.Protein
     • T.Bilirubin
     • Albumin
     • Globulin
     • Direct Bilirubin
     • Indirect Bilirubin
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
     Uric Acid
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
     EKG
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง
     Ultrasound Whole Abdomen
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
     CEA for colon cancer
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
     AFP for liver cancer
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
     PSA for prostate cancer
     • มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
     Mammogram & Ultrasound
     • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
     Bone density
     • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
     Health record book
     • ได้รับสมุดรายงานผลการตรวจ
    • ได้รับสมุดรายงาน         ผลการตรวจ
    • โปรแกรม 5 : อายุ 40 ปีขึ้นไป แยกชายและหญิง

     โปรแกรมสำหรับชาย จากราคา 10,170 บาท เหลือเพียง 7,500 บาท NEW


     โปรแกรมสำหรับหญิง จากราคา 12,220 บาท เหลือเพียง 8,750 บาท NEW

     รายการตรวจ
     Description
     ชาย
     หญิง
     ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
     Vital Signs & Physical Examination
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
     Chest X-ray
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
     Complete Blood Count
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจหาความผิดปกติในปัสสาวะ
     Urine Analysis
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
     Kidney Function

     • BUN
     • Creatinine
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
     Fasting Blood Sugar
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • HbA1c
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจระดับไขมันในเลือด
     Lipid Function

     • Cholesterol
     • Triglyceride
     • HDL Cholesterol
     • LDL Cholesterol
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • มีตรวจ
    • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
     HBsAg
     • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
     Anti-HBs
     • ไม่มีตรวจ
    • ไม่มีตรวจ
    • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
     Liver Function Test
      • SGOT
      • SGPT
      • Alk.Phos
      • T.Protein
      • T.Bilirubin
      • Albumin
      • Globulin
      • Direct Bilirubin
      • Indirect Bilirubin
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด
      Uric Acid
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
      EKG
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง
      Ultrasound Whole Abdomen
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
      CEA for colon cancer
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
      AFP for liver cancer
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
      PSA for prostate cancer
      • มีตรวจ
     • ไม่มีตรวจ
     • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
      Mammogram & Ultrasound
      • ไม่มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก
      Bone density
      • มีตรวจ
     • มีตรวจ
     • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
      Health record book
      • ได้รับสมุดรายงานผลการตรวจ
     • ได้รับสมุดรายงาน         ผลการตรวจ
     • เริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

      หมายเหตุ : ทุกโปรแกรม กรุณางดน้ำและอาหารก่อนมารับการตรวจสุขภาพ 10-12 ชั่วโมง